kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1948: 48 tétel lapozás: 1-30 | 31-48

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Sütő András: Népi kollégisták. /cikk/ Utunk, 1948. jan. 10.: 3. 1948

♦ Sütő András: A híd mellett kigyúl a lámpa. Jegyzetek egy mezőségi faluról. Világosság, 1948. jan. 12.: 2. 1948

♦ Sütő András: Kipattan az igazság. Jegyzetek egy mezőségi faluból. /riport/ Világosság, 1948. jan. 16.: 6. 1948

♦ Sütő András: Megérett az idő a romániai dolgozó ifjúság egységesítésére. /cikk/ RMSz, 1948. jan. 20.: 3. [1948. febr. elején hozták létre a Román Munkáspártot, oly módon, hogy a kommunista pártba beolvasztották a szocdem pártot; az ifjúsági szervezetek összevonására csak az RMP vonatkozó határozata (1949. jan. 12.) után került sor.] 1948

♦ Sütő András: Ifjúságunk útja. Világosság, 1948. jan. 23.: 2. [Az MNSz-ről.] 1948

♦ (–ő): A kolozsvári Állami Magyar Színház műsortervei. RMSz, 1948. jan. 31.: 2. 1948

♦ Sütő András: A Római Katolikus Legényegylet [feloszlott Marosvásárhelyen]. Világosság, 1948. febr. 10.: 2. 1948

♦ Sütő András: Építő egység – nem elzárkózás! Világosság, 1948. febr. 14.: 2. [Szükség van-e arra, hogy a romániai falvak ifjúsága egységes szervezetbe tömörüljön? Részlet S. A. válaszából: „Az társadalmi feltételek új embert és új kultúrát teremtenek. Ez a formájában nemzeti és tartalmában szocialista kultúra is visszfénye lesz a társadalomnak, annak az életberendezkedésnek, amelyben nincs meg az embernek ember általi kizsákmányolása.”] 1948

♦ Sütő András: Levél egy besorozott falusi fiúhoz. /cikk/ RMSz, 1948. febr. 16.: 4. [A néphadsereg dicsérete.] 1948

♦ Sütő András: Levél egy falusi fiúhoz – a „népi” színdarabokról. RMSz, 1948. márc. 1.: 4. [A hajdani ’népszínművek’ kritikája és új, népi játékok sürgetése: „Olyan darabokat akarunk látni, melyek az új világ valóságát, a felszabadult nép alkotó, építő munkáját a boldog jövendő, a szocializmus nagy távlatait hirdetik. Elegünk volt a porhintésből, az úri hazugságokból.”] 1948

♦ (Sütő): Néhány szó a kolozsvári gázvezetékről. Ifjúmunkás, 1948. márc. 18. (1. évf. 2. szám.): 5. 1948

♦ Sütő András: Szavaztak a húszévesek. RMSz, 1948. ápr. 1.: 4. [Köztük az író is.] 1948

♦ Székelyföldön is saját ünnepüknek tekintették a választást, mert a Népi Demokrácia Frontjának győzelme, az élet, a fiatalság győzelme – írja tudósítónk [Sütő András]. Ifjúmunkás, 1948. ápr. 3.: 1, 4. 1948

♦ Sütő András: Az ifjak önkéntes munkájának újabb diadala – Május 1-re elkészül a cotroceni APACA [készruha]gyár. Ifjúmunkás, 1948. ápr. 24.: 1, 4. 1948

♦ –ő –s: Hogyan dolgozik az új középiskolás szervezet? Ifjúmunkás, 1948. ápr. 24.: 4. 1948

♦ Sütő András: Újjáépítés, többtermelés, fokozottabb tanulás Május 1. tiszteletére. Ifjúmunkás, 1948. ápr. 29.: 1. [A lapot, az ünnepre való tekintettel korábban adták ki.] 1948

♦ (–ő. –s.): Földműves ifjúságunk szervezetei: a Tineretul Sătesc és a Magyar Népi Szövetség ifjúsági csoportjai. Ifjúmunkás, 1948. ápr. 29.: 4. 1948

♦ (s. a.): Fokozzuk munkánkat! Így készül Kolozsvár ifjúsága Május elsejére. Ifjúmunkás, 1948. ápr. 29.: 7. 1948

♦ –ő –s: Nagy István: Réz Mihályék kóstolója. /kvism/ Ifjúmunkás, 1948. máj. 8.: 2. 1948

♦ Sütő András: Képviselőink a nép között. /cikk/ RMSz, 1948. jún. 10.: 5. 1948

♦ Sütő András: Ballagó diákok szellemi útravalója. Világosság, 1948. jún. 13.: 2. [A cikk a „fasiszta” múltat szembeállítja a demokratikus jövővel. „Népi demokráciánknak kemény és kíméletlen harcot kellett megvívnia, míg politikai alapjaink végleges megszilárdítása, gazdasági életünk egyensúlyának helyrebillentése után fokozottabb figyelemmel és erővel láthatott hozzá az ideológiai neveléshez, többek között közoktatásunk gyökeres átszervezéséhez. Ma már tudjuk: nem volt könnyű feladat betörni az áporodott iskolákba s széles ablakot tárni a történelem friss szelének. Nem volt könnyű, de betörték és lerakták már alapjait az új demokratikus nevelésnek.” (Az egyházi iskolák államosításának terve akkor már ismert volt, lásd pl. Gaál Gábor cikkét /Világosság, 1948. márc. 31./, de arra csak a nyári vakáció idején, a törvény közzététele után /1948. aug. 3./ kerülhetett sor. – K. P.) „Gheorghe Vasilichi közoktatásügyi miniszter forradalmi újításai megváltoztatták iskoláink külső és belső arculatát. Középiskoláink, sokszázéves kollégiumaink, ezek a szellemi lovagvárak közelebb kerültek a mindennapi élethez (…). Íme, elballagó öregdiákjaink szellemi útravalójának kettős forrása: a múlt gátló hagyatéka és a jelen adománya. (…) Forrásban vannak iskoláink, akár a jó must. A világnézeti forrongás biztosíték arra, hogy azok, akik még a régi nótát fütyülő nevelők hatáskörében állanak, ki fogják szakítani magukat a bűvös körből.”] 1948

♦ Sütő András: A Magyar Népi Szövetség ifjúságának útja: Népköztársaságunk egész ifjúságának útja. /cikk/ Világosság, 1948. jún. 16.: 5. 1948

♦ –ő –s: Mire való az önkéntes munka? /cikk/ Falvak Népe, 1948. jún. 27.: 207. 1948

♦ Gh. Neguriţă: Krizsó Kati kecskéje. Egyfelvonásos színdarab két képben. Átdolgozta Sütő András. Művelődési Útmutató, 1948. okt. [sz. n.]: 36–41. 1948

♦ Sütő András: Néhány szó az EMGE munkájáról. Világosság, 1948. okt. 1.: 5. [„… a reakciós Szász Pálnak és köréje csoportosult klikkjének félreállításával az EMGE megszabadult attól a súlyos tehertől, mely megakadályozta abban, hogy a szocializmus felé haladó népi demokrácia szolgálatának útjára lépjen.”] 1948

♦ Sütő András: A méltóságos család elbúcsúzik. (Részlet egy készülő regényből.) Világosság, 1948. okt. 3.: 5. 1948

♦ S. A.: Vessünk idejében és tervszerűen! /cikk/ Falvak Népe, 1948. okt. 3.: 317. 1948

♦ (sütő.): Kik a nép egyházának ellenségei. /cikk/ Falvak Népe, 1948. okt. 3.: 320. 1948

♦ Sütő András: Mi van az álarc mögött? /vezércikk/ Falvak Népe, 1948. okt. 10.: 325. 1948

♦ Sütő András: A piros gyöngysor. /próza/ Utunk, 1948. okt. 16.: 4. 1948

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék