kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1947: 50 tétel lapozás: 1-30 | 31-50

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Sütő András: A „Magyar Ifjúság” megjelenése elé. Világosság, 1947. jan. 17.: 3. {Egy ifjúsági MNSz-lap indításának szándékáról. 1947-ben az MNSz három röpiratot adott ki. E kiadványok bibliográfiai adatai (Forrás: K. P.: Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940–1989. Bp., 1996.: 123.): Magyar Ifjúság. Kolozsvár. [1947. márc. 15.]: az MNSz ifjúságának márciusi röpirata. Összeáll.: Kóthay Miklós, Páll Árpád, Sütő András. Szerkesztésért felel: Lőrincz László. Ny.: Minerva. 43x30. 6 p. – Megjegyzés: a folyóiratnak tervezett kiadványt, lapengedély hiányában, röpiratként adták ki; további kiadásai (és címváltozatai): Petőfivel. H. n. 1947. júl.: az MNSz ifjúságának röpirata. Szerk.: Kóthay Miklós, Páll Árpád, Sin [Bodor] Pál, Sütő András. Ny.: Athenaeum, Temesvár. 32x23. 16 p. // Szabad Ifjúság. H. n. 1947. nov.: az RMNSz ifjúságának kongresszusi röpirata. Szerkesztésért felel a RMNSz Központi Ifjúsági Bizottsága. Ny.: Tip. Csákányovszky, Cluj. 43x31. 12 p. // E három röpiratot Páll Árpádnál vehettem kézbe, 1993 körül (elmondása szerint csak ez a három szám jelent meg), de elmulasztottam lemásolni őket, így Sütő András ott közölt írásait nem sorolhatom föl a bibliográfiai részben. Páll Árpád 1997-ben elhunyt, hagyatékának hollétéről nincs tudomásom. 2006 júliusában Barta Évától, a Szabadság napilap titkárnőjétől azt az információt kaptam, hogy Páll Árpád özvegye Magyarországon él. A röpiratokat semmilyen könyvtárban sem találtam meg. – K. P. // Vesd össze: S00040.} 1947

♦ Sütő András: Zsoboki pillanatkép. /riport/ Világosság, 1947. jan. 31.: 3. 1947

♦ Sütő András: Asztalos István: Feleselj, kisfiam. [Két egyfelvonásos.] /kvism/ Puszták Népe, 1947/1. (márc.): 75–77. [A kötet a Móricz Zsigmond Kollégium kiadásában jelent meg, Kolozsvárott, 1946-ban.] 1947

♦ Sütő András: Kőtojás. /mese/ Világosság, 1947. ápr. 7.: 4. [Húsvéti szám.] 1947

♦ Sütő András: Nagyszalonta magyarsága ismerkedik a román szellemmel. Világosság, 1947. máj. 5.: 3. [Beszélgetés Balla Ernő egyetemi hallgatóval.] 1947

♦ Sütő András: Én azért nem búsulok. Falvak Népe, 1947. máj. 18.: 148. [A Magyar Ifjúság c. röpirat egyik munkatársának válaszol. Előzékben: szignó nélküli írás a röpiratról. Vesd össze: G00510.] 1947

♦ Sütő András népkollégista: Felelet sok kérdésre. /cikk/ Falvak Népe, 1947. jún. 1.: 164. 1947

♦ Sütő András: Megkérdeztem a diákokat… [a tanulás szükségességéről és hasznáról]. Világosság, 1947. jún. 9.: 2. {Beszélgetés több diákkal. A faluról bejött diák „a negyedik pontnál elakadt, ki kellett segítenem. – Negyedszer – mondtam – [a tanulás] ugródeszka az osztályárulás felé – s ezzel búcsút vettem tőle.” – E cikket Sütő kb. akkoriban írta (a VII. gimnáziumi osztály végén), amikor eldöntötte, hogy abbahagyja a tanulást a mozgalmi élet kedvéért. Az esemény időben közel áll Balogh Edgár igen fontos vezércikkének (Tisztító önvizsgálat ideje jött el. Világosság, 1947. máj. 26.) megjelenéséhez. Megkezdődött a tisztogatás a magyarság soraiban. Lásd e pár hónap korabeli sajtóját! (pl. Világosság, jún. 21., jún. 27., jún. 28., júl. 4., júl. 25., aug. 1., aug. 4.)} 1947

♦ Sütő András népkollégista: Mire való a gazdasági iskola? /cikk/ Falvak Népe, 1947. jún. 15.: 186. 1947

♦ Sütő András: Pillanatképek egy népgyűlésről. /cikk/ Világosság, 1947. jún. 16.: 2. 1947

♦ Sütő András: Ifjúsági értekezlet Mákófalván. – Szervezési hibák és közömbösség ifjúsági szervezeteinkben. – Sürgősen cselekvésre kell ösztönöznünk ifjúságunkat. Világosság, 1947. jún. 30.: 2. [„… legutóbb Mákófalvára hívott össze járási értekezletet a MNSz kolozsmegyei ifjúsági bizottsága. Kimentünk hát Mákóba.”] 1947

♦ (S. A.): Közös múlttal a közös jövőért. /cikk/ Falvak Népe, 1947. júl. 13.: 218. [Falusi műkedvelők Kalotaszegen.] 1947

♦ Sütő András: A románok a magyar, a magyarok a román himnuszt énekelték… Lelkes ünnepléssel fogadták Szegeden Temesvár ifjúságának küldöttségét. Világosság, 1947. júl. 23.: 3. [Temesvári beszámoló.] 1947

♦ Sütő András: Színpompás, ősi viseletbe öltözötten fogadta Magyarvista népe a magyarországi íróvendégeket. – Legyetek hűséges építői a román demokráciának, mert ezzel a magyar demokráciát is erősítitek – mondotta Vistán Gergely Sándor. /riport/ Világosság, 1947. aug. 13.: 3. 1947

♦ Sütő András: Petőfiről szóló mesét… /cikk/ Falvak Népe, 1947. aug. 31.: 260. [Az 1948-as esztendő Petőfi-év lesz, ajánlja az ifjaknak, hogy kapcsolódjanak be az ünnepségek előkészítésébe.] 1947

♦ Sütő András: Az első népi szellemű ABC-és könyv Erdélyben. /cikk/ Világosság, 1947. szept. 4.: 3. [Palkó János tankönyvéről. // Lásd még: G00840 Világosság, 1947. okt. 29. // A cikkről – 54 év után – pamflet született: S31741 Kuszálik Péter: Osztályharc és ábécé. RMSz, 2001. febr. 5. Ua. kötetben: K. P.: Viszem a balhét. Csíkszereda, 2001.: 158–160.] 1947

♦ Sütő András: Céltudatos munka vagy labdajáték? /cikk/ Világosság, 1947. szept. 6.: 3. [Elégedetlen a közösségi élettel.] 1947

♦ (sütő): Móricz Zsigmond [halálának 5. évfordulója]. Világosság, 1947. szept. 11.: 3. 1947

♦ (s. a.): Legyen vége már! Világosság, 1947. szept. 26.: 2. [Az elmúlt évtizedek „rohadtszellemű kultúrtermékei” ellen emelt szót. „Kormányunk demokratikus kultúrpolitikája megadott minden lehetőséget arra, hogy kivirágoztassuk Erdélyben egészséges népi műveltségünket.”] 1947

♦ (–): Épülő népi kollégiumok. Világosság, 1947. szept. 27.: 3. [Mivel Sütő szerepel a cikkben, nem írhatta alá szerzőként a cikket. Internátust avattak Krasznán; „Kolozsvárról Hadházy Sándor tankerületi főigazgatót, Vörös István tanárt és Sütő András újságírót is meghívták a krasznaiak.”] 1947

♦ (–ő –s): Elindult Kibédről… /cikk/ Világosság, 1947. okt. 6. [Siklódi József népi kollégista lesz.] 1947

♦ (–ő–): Elindultak csángóföldről… A krasznai Fazekas Mihály kollégiumban tanul a csángóvidékről érkezett első két kisdiák. /riport/ Világosság, 1947. okt. 10.: 5. 1947

♦ (s. a.): Ezt hozták ők a Szovjetunióból. /cikk/ Világosság, 1947. okt. 11.: 3. [Öt hazatért hadifogoly fölajánlotta, hogy ingyen segít a gázbevezetésnél.] 1947

♦ (–ő–): Szektások. /cikk/ Világosság, 1947. okt. 15.: 4. [A részeges szektás esete – motívum a későbbi Fügedes-vígjátékhoz!] 1947

♦ (–ő–): [Lehár Ferenc:] A víg özvegy. Bemutató előadás az Állami Magyar Színházban. /ism/ Világosság, 1947. okt. 17.: 3. 1947

♦ Sütő András: Jövő évi kenyerünkért. /vezércikk/ Világosság, 1947. okt. 19.: 1. 1947

♦ Sütő András: Maniu választási beszédében példaként állítja pártja elé Hitlert és Mussolinit. Néhány mozzanat a Nemzeti Parasztpárt és a Vasgárda-mozgalom kapcsolatáról. /cikk/ Világosság, 1947. okt. 20.: 5. 1947

♦ *** Munkában az MNSz ifjúsága. /cikk/ Világosság, 1947. okt. 22.: 2. [A mondanivaló és a stílus alapján valószínűleg S. A. a szerző.] 1947

♦ (sütő.): Sej, besoroztak… /cikk/ Világosság, 1947. okt. 23.: 3. 1947

♦ (–ő.–): „Ejnye, hát ez mégiscsak sok…” /jegyzet/ Világosság, 1947. okt. 24.: 2. 1947

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék