kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1945: 27 tétel lapozás: 1-27

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Sütő András V. osztályu [sic!] gimnáziumi tanuló: Egy gimnazista levele diáktársaihoz. Világosság, 1945. jan. 19.: 3. [Balogh Edgár így emlékezik e levélre, Sütő András itt marad c. írásában (P0650 B. E.: Acéltükör mélye.: 75.): „Őszinte szó arról, hogy az új diákmozgalomban románoknak, magyaroknak együtt kell részt venniük, közös szeretetben a megviselt haza iránt. A diák tételt szögez le: első feladat az ifjúság összefogása nemzetiségi különbség nélkül, s ezzel egyenértékű a másik feladat: »népünk szolgálata«. A diák (értsd: Sütő András) szóba hozza: új szellemben most már együtt menetelünk az eddig lenézett inasokkal.”] 1945

♦ Sütő András V. gimnáziumi tanuló: Kedves Fiúk! Világosság, 1945. jan. 28.: 2. [Román munkás és magyar diák a testvéri összefogásról gyűjtőcím alatt két olvasói levél: Soluţiu Ioan, volt kolozsvári CFR-munkás és S. A. írása.] 1945

♦ Sütő András: Árva fiú dala. /vers/ Világosság, 1945. febr. 18.: 2. [Ua. in: G05900 Utunk Évkönyv 1970.] 1945

♦ Sütő András V. gimnáziumi tanuló: Ők neveznek minket hazaárulóknak? Világosság, 1945. ápr. 14.: 4. [Az ’ők’: „azok a kesztyűs, »jóképű-nyakkendős« nyalka zsúrfiúk, kik a legúribb társaságban is fesztelenül tudnak forgolódni (…) ezek a ficsúrok nem akarják meghallani az idők szavát (…) Elszomorítóak, hogy ilyenek is vannak közöttünk, de vigasztal minket, hogy a keményen, elszántan dolgozni akaró ifjak tábora sokkal nagyobb.”] 1945

♦ Sütő András V-ik gimnazista: Levél egy román ifjúhoz [a román–magyar összefogás érdekében]. Világosság, 1945. máj. 6.: 3. 1945

♦ Sütő András főgimnáziumi V. osztályos tanuló: Segítséget kér a falu a városi ifjúságtól. /cikk/ Világosság, 1945. jún. 12.: 5. 1945

♦ Sütő András: Kis riport a Haladó Ifjúság szabadegyeteméről. Világosság, 1945. aug. 16.: 3. 1945

♦ (s. a.): Vizsgáztatás a Móricz Zsigmond-Kollégiumban. Világosság, 1945. okt. 5.: 2. [„A kollégium internátusába jelentkezett erdélyi munkás- és parasztszármazású értelmiségi ifjúság javának kisded csoportja ad számot ezen a felvételi vizsgán tudásáról, világnézetéről, magyarság-szemléletéről és jövőbeli terveiről.”] 1945

♦ (s. a.): Gyermekek a Hazatérők Otthonáért. /cikk/ Világosság, 1945. okt. 6.: 2. 1945

♦ *** Ifjú szívekben élnek, mindig tovább… Világosság, 1945. okt. 31.: 2. [Aláírás nélküli cikk. Ebben az időszakban Sütő András több – szignó nélküli – cikk szerzője lehetett. Az írások stílusa és témája alapján néhányról nagy biztonsággal kijelenthető, hogy Sütő a szerzőjük. Ez a hír például az MNSz ifjúsági csoportjának tevékenységéről tudósított.] 1945

♦ Sütő András: „Új szellemet akarunk vinni az egyetemre”. Látogatás a Móricz Zsigmond-Kollégiumban. /riport/ Világosság, 1945. nov. 8.: 5. [Beszélgetés (Katona-)Szabó Istvánnal.] 1945

♦ Sütő András: A szombati ősbemutatóról, a Ludas Matyiról nyilatkozik Benedek Marcell. /kisinterjú/ Világosság, 1945. nov. 17.: 3. 1945

♦ Sütő András főgimnáziumi VI. osztályos tanuló: Ami kimaradt az írásból… Világosság, 1945. nov. 26.: 4. [Válasz András János cikkére (nov. 25.), a dunavölgyi kis népek összefogásának szükségességéről.] 1945

♦ Sütő András: Móricz Zsigmond Csikósát adják elő karácsonyra a kolozsvári székelyek. Helyiséget a székely ifjúságnak! Világosság, 1945. nov. 28.: 2. [Riport a Székely Alkalmazottak Egyesületében.] 1945

♦ *** Versenyvizsga a Móricz Kollégiumban. Világosság, 1945. nov. 30.: 2. [Nagy a valószínűsége. hogy ezt a cikket is Sütő írta. 17 egyetemi vagy főiskolai hallgató neve szerepel a fölvettek között.] 1945

♦ s. a.: József Attila-emlékest. /ism/ Világosság, 1945. dec. 5.: 2. 1945

♦ s. a.: Bethlehemesek a városban. /cikk/ Világosság, 1945. dec. 13.: 2. [A Móricz Kollégium tagjainak kezdeményezése.] 1945

♦ Sütő András: Így szereztünk tanítót… Világosság, 1945. dec. 14.: 3. 1945

♦ s. a.: Móricz Zsigmond-est Zsobokon. /ism/ Világosság, 1945. dec. 16.: 3. 1945

♦ (s. a.): „Nagy karácsony éccakája.” /ism/ Világosság, 1945. dec. 19.: 2. [A Katolikus Akció szervezésében, Márton Áron püspök részvételével.] 1945

♦ s. a.: A MNSz statisztikai osztálya a földreform és Erdély nemzetiségi megoszlásának adatait dolgozza fel. /cikk/ Világosság, 1945. dec. 22.: 3. 1945

♦ Sütő András: Ahol Kossuth és Petőfi szellemét leheli minden emlék… /cikk/ Világosság, 1945. dec. 23.: 3. [Az 1848-as ereklyemúzeumról.] 1945

♦ Sütő András, a kolozsvári református kollégium VI. osztályos tanulója: Utazás a Holttengeren. (Első díjat nyert ifjúsági pályamunka.) Erdély, 1945. karácsony: 99–103. [Szerk. megj.: Holttenger = a Mezőség ’hullámzó’ dombjai. // A folyóirat alcíme ekkor már: az Erdélyi Népi Kárpát Egyesület röpirata. // A folyóirat fiataloknak meghirdetett túraleíró pályázatán Sütő András első díjat nyert ezzel az írással. A zsűri döntéséről lásd: S00010. // Újraközölve: G12630 Erdélyi Gyopár, 2006/6. (nov.-dec.) és G12720 Hitel, 2007. jún.] 1945

♦ Sütő András: Falusi karácsony. /emlékezés/ Világosság, 1945. dec. 25.: 6. 1945

♦ Méliusz József – s. a.: A költészet tündöklése a román irodalomban. Világosság, 1945. dec. 25.: 7. 1945

♦ s. a.: Elfogadható operett [Húzd rá cigány] az Állami Magyar Színházban. /ism/ Világosság, 1945. dec. 29.: 3. 1945

♦ *** Az ifjúsági túraleíró pályázat eredménye és tanulságai. Erdély, 1945. nov.-dec.: 96–98. [A cikket a bíráló bizottság tagjai szignálják: Brüll Emánuel, Vámszer Géza, Wolff Sándor. „Az első díjat, 5000 lejt és folyóiratunk 1945. évi folyamát egyhangúlag az Utazás a Holttengeren című és jeligéjű dolgozatnak ítélte oda a bizottság. Szerzője Sütő András, a kolozsvári ref. kollégium VI. osztályos tanulója. Ez a legnagyobb íráskészséggel megírt munka, hiányossága, hogy a kirándulás helyével, idejének pontosabb adataival adós maradt.” Lásd: G00240.] 1945

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék